Çka është SEO?

  • March 4, 2022
SEO apo Search Engine Optimization, është një teknikë marketingu për të bërë një ueb faqe që të paraqitet më shpesh para të tjerave në një listë të rezultateve të shfaqura nga...
Worpress-i është platforma më e fuqishme e bloggereve në botë, me 58% të numrit të përdoruesve. Pothuajse 100,000 faqe interneti krijohen çdo ditë. Në këtë tutorial do t’ju japim...