Hapsira për klientët:

KONTAKTI
OFERTA menaxhimi i marketingut

Oferta për biznese MARKETING

Kjo ofertë është për të gjitha biznesët në Kosovë, oferta është deri më 31.12.2024

P.S: Pranimi i ofertës duhet të behët me kontratë një vjeçare:

bazike
bazike

500 €

Paketa mujore

 • 2 publikime javore
 • 1 video në javë
 • Krijimi i kontentit
 • Dizajnimi dhe hashtaget
 • Stratigjia e marketingut
standarte
standarte

800 €

Paketa mujore

 • 4 publikime javore
 • 2 video në javë
 • Krijimi i kontentit
 • Dizajnimi dhe hashtaget
 • Stratigjia e marketingut
profesionale
profesionale

1000 €

Paketa mujore

 • 6 publikime javore
 • 3 video në javë
 • Krijimi i kontentit
 • Dizajnimi dhe hashtaget
 • Stratigjia e marketingut
OFERTA menaxhimi i mediave sociale

Oferta për biznese MMS

Kjo ofertë është për të gjitha biznesët në Kosovë, oferta është deri më 31.12.2024

P.S: Pranimi i ofertës duhet të behët me kontratë një vjeçare:

bazike
bazike

50 €

Paketa mujore

 • 2 publikime javore
 • 1 video në javë
 • Krijimi i kontentit
 • Dizajnimi dhe hashtaget
 • Stratigjia e marketingut
standarte
standarte

80 €

Paketa mujore

 • 4 publikime javore
 • 2 video në javë
 • Krijimi i kontentit
 • Dizajnimi dhe hashtaget
 • Stratigjia e marketingut
profesionale
profesionale

100 €

Paketa mujore

 • 6 publikime javore
 • 3 video në javë
 • Krijimi i kontentit
 • Dizajnimi dhe hashtaget
 • Stratigjia e marketingut

Për shërbimet tona:
Logo, webfaqe, dizajne, video dhe marketing.