Softueri më i lehtë i faturimit në treg, i krijuar për të vetëpunësuar ose pronarë të bizneseve të vogla. Kontrolli i aksioneve Për kompanitë të cilat janë produkte të...