Hapsira për klientët:

KONTAKTI
Marketing

10 aftësi që paguhen mirë që çdokush mund t’i mësojë në internet

Interneti e ka bërë më të lehtë se kurrë për të mësuar aftësi të reja dhe ekspertizë në fusha të ndryshme. Me rritjen e platformave të mësimit në internet dhe me bollëkun e burimeve falas të disponueshme në internet, çdokush mund të fitojë aftësitë e nevojshme për të pasur sukses në tregun e sotëm të punës. Në këtë artikull, do të shqyrtojmë dhjetë aftësi shumë mirë të paguara që kërkohen shumë në treg dhe që mund të mësohen lehtësisht në internet.

Editimi i video-ve (Video Editing)

Përmbajtja video po bëhet gjithnjë e më shumë formati i preferuar për marketing dhe argëtim. Kërkesa për editues video nuk ka qenë kurrë më e lartë dhe është një aftësi që mund të mësohet lehtësisht në internet. Me software falas të editimit të videove si iMovie dhe OpenShot, dhe kurset në internet të disponueshme në platforma si Udemy dhe Skillshare, çdokush mund të bëhet një editues i aftë i videos. Edhe platformat si YouTube dhe Vimeo ofrojnë kurse falas për redaktimin e videove, si Adobe Premiere Pro ose Final Cut Pro.

Marketingu Digjital (Digital Marketing)

Në epokën e sotme dixhitale, bizneset duhet të kenë një prani të fortë në internet për të pasur sukses. Marketingu digjital është praktika e promovimit të produkteve dhe shërbimeve duke përdorur kanale digjitale si media sociale, email dhe motorë kërkimi. Me një sërë kursesh dhe burimesh online në dispozicion, çdokush mund të mësojë bazat e marketingut digjital dhe si të krijojë fushata efektive të marketingut digjital. Google ofron kurse falas mbi marketingun digjital që mbulojnë tema si SEO, reklamat PPC dhe marketingu në mediat sociale. Mjafton të kërkoni.

Shkrim përmbajtje (Copywriting)

Copywriting është arti i të shkruarit të përmbajtjes në mënyrë të qartë, të thjeshtë dhe bindëse për të promovuar një produkt ose shërbim. Me rritjen e marketingut të përmbajtjes (content marketing), bizneset kanë vazhdimisht nevojë për shkrimtarë të talentuar të cilët mund të krijojnë përmbajtje tërheqëse dhe efektive. Me kurset dhe burimet në internet të disponueshme, çdokush mund të mësojë artin e shkrimit të përmbajtjes dhe të aftësohet e të paguhet mirë më pas për të.  Kurse për këtë aftësi mund të gjenden në platforma si Skillshare, Coursera dhe HubSpot Academy.

Google Analytics

Google Analytics është një shërbim analitik në internet që gjurmon dhe raporton trafikun e faqes në internet. Është një mjet thelbësor për bizneset dhe organizatat për të matur performancën e faqeve të tyre të internetit dhe fushatave të marketingut. Me kurset dhe burimet në internet të disponueshme, çdokush mund të mësojë se si të përdorë Google Analytics dhe duke punuar të bëhet një ekspert i analitikës. Google Analytics Academy ofron kurse falas që ju mësojnë se si të përdorni Google Analytics për të gjurmuar trafikun e faqes në internet, për të monitoruar sjelljen e përdoruesve dhe për të krijuar raporte.

Krijimi i përmbajtjes (Content Creation)

Krijimi i përmbajtjes është procesi i krijimit të përmbajtjes digjitale siç janë postimet në blog, video dhe postime në mediat sociale. Është një aftësi thelbësore për bizneset dhe individët që kërkojnë të krijojnë përmbajtje tërheqëse që nxit trafikun në website e tyre. Me kurset dhe burimet në internet në dispozicion, çdokush mund të mësojë se si të krijojë përmbajtje me cilësi të lartë që rezonon me audiencën. Platformat si Udemy, Coursera dhe LinkedIn Learning ofrojnë kurse falas për krijimin e përmbajtjes që mbulojnë një sërë temash, nga Blogging tek podcasting.

Zhvillimi i Web-it (Web development)

Zhvillimi i web-it është procesi i krijimit të faqeve të internetit dhe aplikacioneve në internet. Është një aftësi shumë e kërkuar në epokën e sotme dixhitale dhe ka një kërkesë të madhe për zhvillues të aftë të web-it. Platformat si Codecademy, FreeCodeCamp dhe Udemy ofrojnë kurse falas për zhvillimin e web-it, duke përfshirë HTML, CSS dhe JavaScript.

Dizenjim grafik (Graphic Design)

Dizenjimi grafik është arti i krijimit të përmbajtjes vizuale si logot, posterat dhe reklamat. Është një aftësi që kërkohet në masë nga bizneset dhe individët që kërkojnë të krijojnë përmbajtje tërheqëse vizualisht që rezonon me audiencën e tyre. Canva, Adobe Creative Cloud dhe Skillshare ofrojnë kurse falas për dizenjim grafik.

Mediat sociale (Social Media)

Mediat sociale janë një mjet i fuqishëm për bizneset dhe individët që kërkojnë të lidhen me audiencën e tyre dhe të promovojnë markën e tyre. Me kurset dhe burimet online në dispozicion, çdokush mund të mësojë se si të përdorë në mënyrë efektive mediat sociale dhe të bëhet një menaxher ose i mediave sociale. Platformat si Hootsuite, HubSpot Academy dhe Google ofrojnë kurse falas për marketingun e mediave sociale.

Analiza e të dhënave (Data Analysis)

Analiza e të dhënave është procesi i analizimit dhe interpretimit të të dhënave për të marrë vendime të informuara biznesi. Me rritjen e të dhënave, ka një kërkesë të lartë për analistë të aftë të të dhënave që mund t’i kthejnë të dhënat komplekse në njohuri të zbatueshme. Me kurset dhe burimet në internet në dispozicion, çdokush mund të mësojë se si të analizojë të dhënat dhe ti paraqesë vizualisht ato. Platformat si Udacity, Coursera dhe edX ofrojnë kurse falas për analizën dhe vizualizimin e të dhënave.

Përkthimi (Translation)

Përkthimi është procesi i konvertimit të gjuhës së shkruar ose të folur nga një gjuhë në tjetrën. Është një aftësi thelbësore në botën e sotme të globalizuar dhe ka një kërkesë të madhe për përkthyes të aftë që mund të përkthejnë me saktësi përmbajtjen nga një gjuhë në tjetrën. Platformat si Duolingo, Memrise dhe Babbel ofrojnë kurse falas në gjuhë të ndryshme, duke ju lejuar të zhvilloni aftësitë e përkthimit.

Për ta mbyllur, interneti ka bërë të mundur të mësoni aftësi të vlefshme që mund të çojnë në punë me pagesë të lartë. Duke përfituar nga kurset falas të disponueshme në platforma të ndryshme, ju mund të mësoni dhe zhvilloni lehtësisht aftësitë e nevojshme për të pasur sukses në tregun e sotëm të punës.

Author

KushtrimGuraj