Kemi një bashkëpunim shumë të mirë me Ikonat, e rëndesishme është sinqeriteti dhe punimet me kohë.