Hapsira për klientët:

KONTAKTI
Realizimi
Shkurt 2024
Kategoria
Shoqatë - Austri
klienti
Komuniteti Shqiptar i BI të Austrisë

01. Sfida dhe zgjidhja

Komuniteti Shqiptar i BI të Austrisë ALKIG, i cili menaxhon xhamitë në Austri dhe komunitetin. Është bërë një punë e madhe këtu. Webfaqja ka dy gjuhë dhe të gjitha i ka nga faqet e krijuara dhe të ndara ne rubrika sipas gjuhës përkatëse.

02. Procesi i punës

Procesi ka zgjatë më shumë, pritja dhe mbushja e materialeve. Me një rënditje fantastike. Të gjitha xhamitë shqiptare në Austri përmes hartës dhe rajoneve. 

03. Rezultati perfekt

Realizimi i kësaj webfaqe na sjellë shumë dobi. Ka shumë bashkëpuntor dhe lidhje me partner të cilët janë të hapur të bashkëpunojnë me ne.