Hapsira për klientët:

KONTAKTI
Realizimi
Nga viti 2018
Kategoria
Media
klienti
Media Independent

01. Sfida dhe zgjidhja

Portali Shqip në Francë, Media Independent është njëri nga portalet e parë shqip, të cilët na është dhënë sfidë për ta zhvilluar stafi i Ikonave. Propozimet dhe zgjedhjet tona kanë ra në syrin e stafit të Medies dhe janë pranuar në tërsi.

02. Procesi i punës

Vlenë të theksojmë se në këtë webfaqe, janë zhvilluar të gjitha proceset e nevojshme për mirëmbajtjën e një portali në nivel të lartë. Portali është auterial dhe ka rubrika shumë specifike dhe të veçanta. Ka sistem të menaxhimit të reklamave. dhe ka një shpejtesi dhe funksionim të lehtë nevigues.

03. Rezultati perfekt

Webfaqja e Medies është pritur shumë mirë nga stafi dhe nga vizitorët.