Hapsira për klientët:

KONTAKTI
Realizimi
Nga viti 2018
Kategoria
Media
klienti
Xhamia Bashkimi - Linz

01. Sfida dhe zgjidhja

Për Kompanin Tonë ka qënë një sfidë e madhe puna me stafin e Xhamisë Bashkimi. Është një staf shumë profesional dhe nga shtetët më të mira si Austria.

02. Procesi i punës

Gjatë procesit të punës kemi pasur sfida te reja, sepse në këtë webfaqe janë katër hadera edhe punohet në dy gjuhë, të gjitha këto realizohen në një dizajn të webit pa u nderlikuar njera me tjetrën. Webfaqja është shumë funksionale, ka edhe kohët e namazit të cilat i përditësojmë çdo vit.

03. Rezultati perfekt

Rezultatët janë shumë të mira. Me publikimin e webfaqës, e njejta ka bërë edhe një aplikacion për TV Ekrane që shfaqën në Xhami. Rezultatët në këtë webfaqe kanë qënë mjaftë të pritshme, si nga stafi i ngusht ashtu edhe nga vizitorët që klikojnë çdo ditë.