Një realizim shumë i mirë për firmën time, unë jam i lumturë që në vendin tim ka firma të mira dhe që janë kreative. Bashkëpunimi me IKONAT është shumë i dukur.