Themelimi i kompanisë së IKONAT LLC ka qënë shumë i nevojshem dhe mjaftë i qëlluar në këtë kohë. Ekspreienca e Kushtrimi mbi 10 vjeçare duhet të kët një nivel tjerër, prandaj ne së bashku themeluam kompanin.