CEO & Web Developer

Kushtrim Guraj

Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework. Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail. Keeping your eye on the ball while performing a deep dive.

Biography

I lindur me 29 maj 1991 në Kosavë të komunës së Sharrit. Shkollën fillore e kreu në vendlindje në shkollën “Ulina” në Kosavë, të mesmen në Prizren në shkollën e mjekësisë “Luciano Motroni” në drejtimin Teknik i Stomatologjisë.

Gjatë periudhës së shkollës së mesme, pjesëmarrës në aktivitete të shumta islame. Antarë i shoqatës “Istanbul” në Prizren, antarë i shoqatës “AKEA” në Prizren, pjesëmarrës në botimet e Revistës “Etika”, etj. Gjithashtu gjatë kësaj përiudhe ka ndjekur kurse nga shoqatat për gjuhën programues (HTML, Visual Studio), dhe ka mësuar programe të ndryshme të teknologjisë.

Përfundim i suksesshëm i shkollës së mesme, ishin motivues për të vazhduar studimet në fakultet edhe pse në kushte mjaftë të vështira. Duke regjistruar Fakultetin e Edukimit në Universitetin “Hasan Prishtina” në Prishtinë.

Kushtet e rënda ekonomike e kanë detyruar që gjatë kohës së studimeve të punojë me një restaurant.

Professional Skills

Software Development 80%
Graphic Design 74%
JavaScript 89%
Web Development 90%
Cyber Security 84%