Kushtrim Guraj

CEO & Dizajner Grafik

Kushtrim Guraj

CEO & Dizajner Grafik
<strong>I lindur me 29 maj 1991 në Kosavë të komunës së Sharrit. Shkollën fillore e kreu në vendlindje në shkollën “Ulina” në Kosavë, të mesmen në Prizren në shkollën e mjekësisë “Luciano Motroni” në drejtimin Teknik i Stomatologjisë.</strong> Gjatë periudhës së shkollës së mesme, pjesëmarrës në aktivitete të shumta islame. Antarë i shoqatës “Istanbul” në Prizren, antarë i shoqatës “AKEA” në Prizren, pjesëmarrës në botimet e Revistës “Etika”, etj. Gjithashtu gjatë kësaj përiudhe ka ndjekur kurse nga shoqatat për gjuhën programues (HTML, Visual Studio), dhe ka mësuar programe të ndryshme të teknologjisë. Përfundim i suksesshëm i shkollës së mesme, ishin motivues për të vazhduar studimet në fakultet edhe pse në kushte mjaftë të vështira. Duke regjistruar Fakultetin e Edukimit në Universitetin “Hasan Prishtina” në Prishtinë. Kushtet e rënda ekonomike e kanë detyruar që gjatë kohës së studimeve të punojë me një restaurant.

Merlinda Guraj

Menaxhere e shitjës

Merlinda Guraj

Menaxhere e shitjës
Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway heading towards a streamlined cloud solution. User generated content in real-time will have multiple touchpoints for offshoring. Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps data analytics communication. User generated content in real-time will have multiple touchpoints for offshoring. Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Languages realizes why a new common language one could refuse to pay expensive translators.